Een sterk begin, thuis én op school

De eindtermen. Je kent ze wel: letterlijk een eindpunt waar kinderen in het lager onderwijs naartoe moeten werken. Een doel dat ze moeten bereiken op een vooraf vastgelegd moment.

Die intensieve aandacht voor doelen, testen en proeven zorgt voor heel wat druk bij kinderen, leerkrachten én ouders.

Wat kunnen we daaraan doen?

Bij Uitgeverij Averbode vinden we het onze taak kinderen voor te bereiden op het leven in al zijn facetten. We willen het onderwijzend personeel en de ouders steunen in die cruciale opdracht.

Hoe doen we dat?

Door van bij het begin voldoende tijd en aandacht te besteden aan de basisvoorwaarden om goed te kunnen leren, wordt het een boeiend parcours dat elk individu erkent in zijn/haar talenten en zwaktes.

Aanbod van tools en inspiratie

Begintermen

Samen sterker van start!

Aanbod van tools en inspiratie

Begintermen

Samen sterker van start!